Letölthető dokumentumok...

Általános Szerződési feltételek

Tisztelt Partnerünk!


Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy
Pintér Zoltán E.V.,Kisadózó.
Székhely: 2030 Érd Tokaji u.6.,
Nyilvántartási szám: 53751432,
Adószám: 69833614-1-33,

valamint
  Liszkay Judit E.V.Kisadózó,
Székhely: 2030 Érd Nádas u.1.
Nyilvántartási szám: 53756626,
Adószám: 56197929-1-33.


(a továbbiakban: CityExpress futár szolgálat)
a vonatkozó adatbiztonsági és adatvédelmi előírásoknak megfelel és vállalja, hogy kompatibilis módon működik az Európai Parlament és a Tanács, 2018. május 25. napján hatályba lépő 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).
Jelen nyilatkozat alapját a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. § (1) bekezdése adja, amely szerint a postai szolgáltató (CityExpress futár szolgálat) a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos vagy a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként eljárva használhatja fel és továbbíthatja.
Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett bármely személyesadat-kezelést e rendelettel összhangban végez. Amennyiben az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
A CityExpress futár szolgálat a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok figyelembevétele mellett tiszteletben tartja a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, továbbá védelemben részesíti az ilyen adatok kezelésével összefüggésben fennálló jogait és szabadságait.

Tisztelettel,
CityExpress futár szolgálat

Pintér Zoltán EV.
  Liszkay Judit EV.

Kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatók- és egyéb kötelező dokumentumok PDF formátumú mellékletben találhatóak, letölthetőek.